Minskad byråkrati – krav på åtgärdsprogram föreslås avskaffas

Skyldigheten att upprätta åtgärdsprogram föreslås avskaffas. Åtgärdsprogram ska istället upprättas på begäran av föräldrarna. Idag onsdag presenterar utbildningsminister Jan Björklund och utredare Thomas Persson förslag till förändringar i regleringar om stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram som ska presenteras i en kommande Ds om lärares administrativa arbete.

http://www.regeringen.se/sb/d/16839/a/220069