Alkoholkonsumtion bidrar till sexuell ohälsa hos unga

Drygt var femte gymnasieelev har haft oskyddat sex i samband med att ha druckit alkohol. Fler än var tionde tjej och kille på gymnasiet har haft ofrivilligt sex under alkoholpåverkan. Risken för osäker och oönskat sex ökar med konsumtionsnivån. Att prata med sin tonåring om alkohol och sex kan minska problem och utsatthet både idag och imorgon.

http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Alkoholkonsumtion-bidrar-till-sexuell-ohalsa-hos-unga/