Ny rapport om barnfamiljers ekonomiska situation

Den ekonomiska familjepolitiken har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomiska situation. Störst betydelse har den för ensamstående med barn. Det visar rapporten ”Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken”, som Försäkringskassan presenterar idag.Barnfamiljernas ekonomi påverkas starkt av den ekonomiska familjepolitiken. Andelen barnfamiljer som lever med låg ekonomisk standard skulle närapå fördubblas utan den ekonomiska familjepolitiken. Bland ensamstående med barn skulle andelen som lever med låg ekonomisk standard öka från tre av tio till fem av tio.

http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande_2013/ny_rapport_om_barnfamiljers_ekonomiska_situation_/