Ny rapport om barnfamiljers ekonomiska situation

Den ekonomiska familjepolitiken har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomiska situation. Störst betydelse har den för ensamstående med barn. Det visar rapporten ”Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken”, som Försäkringskassan presenterar idag.

Nya antikrångelförslag

Försäkringskassan presenterar idag fler förslag till minskat krångel för föräldrar. Det är en fortsättning på det antikrångelarbete som myndigheten startade 2012.