Barnbidraget – en pigg pensionär med stor betydelse

2013 fyller barnbidraget 65 år. Fortfarande har det och andra familjeekonomiska förmåner en stor ekonomisk betydelse för de flesta barnfamiljer. Idag presenterar Försäkringskassan ny kunskap om barnfamiljernas ekonomi och den ekonomiska familjepolitiken. Och så ställer vi till med barnkalas!

De familjeekonomiska förmånerna, som barnbidraget, har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomiska situation. Störst betydelse har de för ensamstående med barn. Det visar rapporten ”Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken”.

http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande_2013/barnbidraget_en_pigg_pensionar_med_stor_betydelse/