Nya antikrångelförslag

Försäkringskassan presenterar idag fler förslag till minskat krångel för föräldrar. Det är en fortsättning på det antikrångelarbete som myndigheten startade 2012.

För tredje gången lämnar vi nu över regelförenklingsförslag till regeringen. Den här gången innehåller den 3 förslag som berör föräldraförsäkringen.

– Vi har gått igenom de idéer på förenklingar och antikrångel som våra kunder och medarbetare berättat om. Ibland är reglerna onödigt krångliga vilket skapar merjobb för våra kunder och även för oss. Försäkringskassan vill göra det enklare och bättre, säger Mats Mattsson som är verksamhetsansvarig inom föräldraförmåner.

Förslagen i korthet

  • Vi föreslår att förlänga rätten till tillfällig föräldrapenning tills ett barn fyller 18 år
  • Vi vill göra det möjligt att hämta utlåtande från annan än läkare vid bedömning av rätt till tillfällig föräldrapenning för barn mellan 12-16 år
  • Vi vill göra det möjligt att få föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning för samma barn och samma tid vid fler situationer än idag

Samtidigt arbetar vi med flera regelförenklingsförslag som enligt plan kommer att lämnas i en mer omfattande rapport i slutet av 2013. Avsikten är att rapporten kommer att innehålla förenklingsförslag som berör även andra förmåner än föräldraförsäkringen.

Sedan den första rapporten lämnades till Socialdepartementet i april 2012 har regeringen lagt åtta förslag från våra rapporter till riksdagen för beslut. Vi är glada att våra förslag leder till lagändringar som kan göra vardagen enklare för våra kunder.

http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande_2013/nya_antikrangelforslag/