Kallelse till årsmöte i Sturebyskolans föräldraforum

Föräldraforum SturebyskolanVarmt välkomna på årsmöte i Sturebyskolans föräldraforum tisdagen      den 13 oktober 2015 kl 18:30 i personalrummet vid aulan.

FF-Dagordning-Årsmöte-2015

Vartefter övriga handlingar till årsmötet blir klara kommer de att publiceras på hemsidan under Dokument 15/16.