Författare: Anders Humlebo

Nu finns det justerade protokollet från Sturebyskolans Föräldraforums årsmöte den 23 februari att läsa här: Protokoll Årsmöte 20220223

Nu finns protokollet från senaste FF-mötet att läsa här: Protokoll FF-möte 20220208

Innan årsmötet den 23 februari har vi bjudit in Sharon Johansson som är fältassistent i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Social omsorg barn och unga. Hon kommer att berätta om deras verksamhet och det finns möjlighet att ställa frågor till henne efteråt.  Sharon börjar kl 18.30 och …

Fältassistent på besök! Read More »

Välkomna på årsmöte i Sturebyskolans Föräldraforum onsdagen den 23 februari 2022 klockan 18:30–20:00! Mötet sker digitalt på Teams. Anmälan sker till :ordforande@ffsturebyskolan.se Här finner ni dokumenten till årsmötet:1. Dagordning2. Verksamhetsberättelse 20213. Resultaträkning4. Balansräkning 20215. Revisionsberättelse 20216. Verksamhetsplan 20227. Budget 2022 …

Välkomna på årsmöte! Read More »

Här finns läsårets schema för kvällsvandring:Schema kvällsvandring 2021/2022

Nu finns det justerade protokollet från FF:s senaste möte att läsa här:Protokoll FF-möte 28 september 2021 Dessutom finns FF:s inspel till skolan i frågor kring digital kommunikation att läsa här:FF:s inspel kring digital kommunikation 2021

Nu finns det justerade protokollet från FF:s möte den 14 april att läsa här:Protokoll FF-möte 20210414.pdf