Protokoll från årsmötet

Nu finns det justerade protokollet från Sturebyskolans Föräldraforums årsmöte den 23 februari att läsa här:

Protokoll Årsmöte 20220223