Välkomna på årsmöte!

Välkomna på årsmöte i Sturebyskolans Föräldraforum onsdagen den 23 februari 2022 klockan 18:30–20:00!

Mötet sker digitalt på Teams. Anmälan sker till :
ordforande@ffsturebyskolan.se

Här finner ni dokumenten till årsmötet:
1. Dagordning
2. Verksamhetsberättelse 2021
3. Resultaträkning
4. Balansräkning 2021
5. Revisionsberättelse 2021
6. Verksamhetsplan 2022
7. Budget 2022

Väl mött!