Protokoll FF-möte 8 februari

Nu finns protokollet från senaste FF-mötet att läsa här:

Protokoll FF-möte 20220208