Protokoll från FF:s årsmöte

Nu finns det justerade protokollet från FF:s årsmöte att läsa här:
Justerat protokoll

På årsmötet valdes Helena Olsson till ordförande och till kassör valdes Sanna Ljungdahl.