Möte i Sturebyskolans Föräldraforum 28 mars

Välkomna på Sturebyskolans Föräldraforums möte på tisdag 28 mars kl 18:30. Som vanligt håller vi till i personalrummet vid aulan.

Rektor Martin Widholm kommer till mötet och presenterar den preliminära långtidsplanering för utbyggnad av Sturebyskolans lokaler och framtida lokalanvändning:
· Rektor presenterar styrgruppens preliminära förslag till inriktningsbeslut.
· Möjlighet för föräldrar att ställa frågor och lämna synpunkter.

Dagordningen hittar du här: Dagordning Föräldraforum 20170328

Alla är välkomna!