Ditt barns arbetsmiljö är hotad!

Föräldraforum SturebyskolanVill du att ditt barn ska gå i en skola med god atmosfär, med hög pedagogisk kompetens och goda resultat? Då måste du agera NU!
Extrainsatt möte angående Utbildningsförvaltningens förslag till lösning av skolans trångboddhet och övriga lokalproblem:

Onsdag den 4 mars kl. 18 i aulan – alla föräldrar är välkomna!

Många söker sig till Sturebyskolan för den goda arbetsmiljön, de goda resultaten samt den låga nivån av mobbning och förstörelse. Ökat elevantal har sedan länge lett till trångboddhet i lokaler som redan är undermåliga och funktionsodugliga.

Situationen är ohållbar. Detta har Föräldraforum påtalat för Utbildningsförvaltningen upprepade gånger. Vi kräver bland annat att en ny byggnad där den utdömda mellanstadiepaviljongen ”Vitan” står.  Vi kräver också att tillräckligt stora/många lokaler ordnas för matsal, slöjd och idrott.

Utbildningsförvaltningen har nu efter flera års påtryckningar meddelat följande beslut:

  • Paviljongen Vitan ska rivas men ersätts inte av annan byggnad.
  • Alla elever i årskurs 4 (120 elever) flyttar in i huvudbyggnadens redan trångbodda lokaler.
  • Hemklassrum för högstadieelever – som innebär trygghet och arbetsro för alla skolans elever – försvinner. De ersätts av ämnesklassrum och 370 skåp som ska placeras ut på allmän yta.
  • Matsalens logistikproblem ska ses över men tidsplan saknas.
  • Lokalbristen för slöjd och idrott finns det ingen åtgärdsplan för.

Denna lösning kan inte Föräldraforum acceptera. Vi har inte fått ta del av beslutsunderlag eller konsekvensanalys som motiverar lösningen. Vi anser att det kommer att resultera i längre skoldagar, fler håltimmar, hög bullernivå, ännu sämre ventilation samt ökad mobbing och förstörelse.

Den idag höga pedagogiska nivån kommer att påverkas negativt. Alla elever och då särskilt elever med funktionsnedsättning och de yngre barn som ska dela lokaler med högstadieelever – som inte längre har tillgång till hemklassrum – kommer att bli lidande. Arbetsmiljö riskerar att bli både stökig och otrygg.

Föräldraforum har av denna anledning bjudit in representanter för Utbildningsförvaltningen till ett extrainsatt möte onsdag 4 mars kl. 18 då vi önskar diskutera skolans problematiska lokalsituation och det förslag till lösning som nu föreligger. Vi välkomnar alla föräldrar till detta möte.

Föräldraforums styrelse genom
Helena Kettner Rudberg, ordförande

Anmäl att du kommer via https://www.facebook.com/events/1056715814343563/

1 svar på ”Ditt barns arbetsmiljö är hotad!

Kommentarer är stängda.