Undermåliga och funktionsodugliga lokaler på Sturebyskolan

ffsturebyskolan_48x60pxStockholms stads utbildningsförvaltnings grundskoleavdelning och lokalenhet har genom grundskolechef Carina Hallqvist den 27 juni svarat Föräldraforum på den skrivelse vi skickade in den 8 juni i år gällande krav på åtgärdsplan för skolans undermåliga och funktionsodugliga lokaler. Utbildningsförvaltningen skriver att de under våren 2014 har genomfört en lokalkapacitetsmätning och menar att de nu är överens med skolledningen om vilka åtgärder som behöver vidtas för framtidens behov. De bjuder in representanter från Föräldraforum till ett möte den 10 november där de kommer att presentera Sturebyskolans lokalplanering.