Områdesmöte i Stureby 27 november 2014

Stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör vill öka kontakterna med medborgarna och förbättra informationen till alla boende i stadsdelsområdet. Nu bjuder nämnden till områdesmöte för boende i Stureby. Stadsdelsnämnden och stadsdelsdirektören kommer att delta tillsammans med representanter för stadsdelsförvaltningens verksamheter i stadsdelen. Vid mötet deltar också representanter från polisen och från andra förvaltningar inom Stockholms stad.

Välkomna!

Onsdagen 27 november 2013 kl 18.00 – 20.00

Plats: Kombi café och konferens, Tussmötevägen 175 i Stureby (vid Stureby vård- och omsorgsboende)

För mer information Marie Broberg Tfn 08-508 14 050 E-post: marie.broberg@​stockholm.se