Stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör vill öka kontakterna med medborgarna och förbättra informationen till alla boende i stadsdelsområdet. Nu bjuder nämnden till områdesmöte för boende i Stureby. Stadsdelsnämnden och stadsdelsdirektören kommer att delta tillsammans med representanter för stadsdelsförvaltningens verksamheter i stadsdelen. Vid …

Områdesmöte i Stureby 27 november 2014 Läs mer »

Vaccinationer givna inom det nationella barnvaccinationsprogrammet (vaccinationer som erbjuds alla barn kostnadsfritt) rapporteras enligt lag (proposition 2011/12:123; Ny ordning för nationella vaccinationsprogram) fr.o.m. 1/1 2013 till ett hälsodataregister för Vaccinationer för nationell uppföljning. Denna rapportering är obligatorisk.