Områdesmöte i Stureby 27 november 2014

Stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör vill öka kontakterna med medborgarna och förbättra informationen till alla boende i stadsdelsområdet. Nu bjuder nämnden till områdesmöte för boende i Stureby. Stadsdelsnämnden och stadsdelsdirektören kommer att …