Föräldraforummöte onsdagen 7e maj 2013 kl. 18:30 – 20:30

Föräldraforum SturebyskolanPlats; Lärarrummet Sturebyskolan

Agenda:

1. Representant från skolan har ordet

2. Genomgång av tidigare protokoll FF möte 2013-03-13

3. Genomgång av utestående punkter

4. Julmarknad

5. Skolrådet

6. Övriga frågor

Alla föräldrar är välkomna