Samtalspunkter på möte om Ekbacken som var i december.

Föräldraforum SturebyskolanDen 7e december 2012 träffades ledare från Sturebyskolan och representanter från Föräldraforum och pratade om Ekbacken.

Följande saker diskuterades:

 • Brandplan
 • Pallar för att nå klädhyllorna
 • Göra mer plats för kläder
 • Fler ljudplattor
 • Förflyttningar för barnen mellan olika platser under dagen
 • Föräldrafika
 • Omfördelning av grupperna till klasser
 • Fördelning av klasserna till lågstadie-enheterna (Torpet, Ladan, Grodan)
 • Informationssätt gällande de två övre samtalspunkterna
 • Utvärdering av verksamheten på Ekbacken under hösten 2012
 • Kommande skriftlig information från skolan till föräldrar
 • Kommande föräldramöte