Anteckningar från möten i november

Föräldraforum SturebyskolanPå föräldraforum-mötet i november var 9 föräldrar närvarande och endast 5 klasser representerade (av 42 grupper/klasser som finns i skolan).

Sturebyskolans Föräldraforum är en demokratiskt framarbetad kommunikationskanal mellan föräldrar och skola; vår möjlighet till insyn och inflytande. Vi föräldrar tillsammans måste se till att FF fortsätter att vara det.

Följande klasser har inga representanter i Föräldraforum:

Björken
Tallen
Aspen
Rönnen
Eken
1A
1A
1C
1E
2C
4A
4C
5C
6B
7A
8A
8C
9B

Det du som klassrepresentant behöver göra är att:

1. Inför FF-möte; fråga föräldrarna i din klass om det är något de skulle vilja antingen lyfta med andra föräldrar från andra klasser eller något de vill diskutera/ fråga/ meddela elever/ lärare/ skolledning?

2. Delta på mötet. (Varje klass bör ha åtminstone 2 representanter; då kan man lättare se att det alltid finns någon på plats).

3. Efter mötet; dela ut/ maila föräldrarna i din klass anteckningar (eller länk till anteckningarna här på hemsidan) från mötet.

  1. Anteckningar från FF-mötet
  2. Anteckningar från Skolrådsmötet

Nästa FF-möte är bokat till 1213-01-30, 18.30 i lärarrummet. Alla föräldrar är välkomna.

Frågor? info@ffsturebyskolan.se