Ny rutin för hantering av ogiltig frånvaro

För att kunna uppfylla lagens krav, samt för att försäkra oss om att ingen elev avviker från-/inte kommer till skolan utan att både skolan och vårdnadshavare är informerade, behöver vi arbeta enligt följande:

”Om en elev i grundskolan […] utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektor se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.” (7 Kap. § 17 Skollagen 2010:800)”

Föräldrar:
All frånvaro åk 1-9 skall anmälas innan kl. 08:00 varje dag eleven är frånvarande. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro på två sätt:

 

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Telefonsvarare: 08 – 508 46 333

All frånvaro i förskoleklass skall anmälas på telefon 08-508 467 30 innan kl. 08:00 varje dag eleven är frånvarande.

Rutin för hantering av ogiltig frånvaro 1 0