Rutin för hantering av ogiltig frånvaro

NY RUTIN FÖR MEDDELANDE OM OGILTIG FRÅNVARO I december skickade skolan information om det nya system för meddelande om ogiltig frånvaro, som kommer att införas vårterminen 2013. Vårdnadshavare ombads fylla …