Etikett: frånvaro

NY RUTIN FÖR MEDDELANDE OM OGILTIG FRÅNVARO I december skickade skolan information om det nya system för meddelande om ogiltig frånvaro, som kommer att införas vårterminen 2013. Vårdnadshavare ombads fylla i en blankett med kontaktuppgifter, samt ange vilka alternativ som …

Rutin för hantering av ogiltig frånvaro Read More »

Märkt med: ,

Med det nya tillvalet till Stockholm Skolwebb, Meddelande om ogiltig frånvaro, kan vårdnadshavare få meddelande, via SMS och/eller e-post, att ogiltig frånvaro registrerats för vårdnadshavarens barn.

Märkt med: ,

För att kunna uppfylla lagens krav, samt för att försäkra oss om att ingen elev avviker från-/inte kommer till skolan utan att både skolan och vårdnadshavare är informerade, behöver vi arbeta enligt följande:

Märkt med: ,