Minnesanteckningar från Informationsmöte 2/4 Stockholms Utbildningsförvaltning

Föräldraforum SturebyskolanHej alla Föräldrar på Sturebyskolan!

 Måndagen den 2a april kom Stockholms Utbildningsförvaltning till Sturebyskolan för att träffa Enskedes föräldraföreningar för att  informera och besvara frågor som finns angående områdets framtida skolor.

Bifogat hittar ni två protokoll från detta möte samt presentationen som Utbildningsförvaltningen visade på mötet.

Det ”officiella” protokoll som skrevs av en anställt på Sturebyskolan och justerades av Carina Hallqvist, Grundskolechef Ensekde-Årsta-Väntör samt ett protokoll från FF arbetsgrupp ”Elevantal Sturebyskola”.

Som ni kan läsa i dokumenten är Utbildningsförvaltningen medvetna om problemet; i Enskede område fattas det platser till grundskolebarn men hur de kommer att lösa problemet är en väldig stor utmaning….

FF håller er uppdaterat.

Mötesanteckningar möte Enskedeområdet 2 april 2012

Mötesanteckningar möte Enskedeområdet 2 april 2012-FF

Enskede_Stureby.presentation 2 april; utbildningsnämnden