FF-möte 12 mars, Agendan

Hej,

 

Nu på måndag 12 mars 2012 är det dags för nästa FF-möte.

Mötet börjar kl. 18:30 i lärarrummet.

Föräldraforum möte måndagen 12 mars 2012 kl. 18:30 – 20:30

Plats; Lärarrummet Sturebyskolan

Agenda

1. Rektor, Lars Ljungman,  har ordet

2. Fritids hemmet Skutan, Annika Gillegård

3. Protokoll FF möte 30 januari 2012, se hemsidan;  https://ffsturebyskolan.se  (Bilaga 1)

4. Skolrådet                                                      (Annika Junihall, Helena Kettner Rudberg)

Avrapportering från mötet 3 feb. 2012, se hemsidan; https://ffsturebyskolan.se (Bilaga 2)

5. Skolresebidrag                                            (Anna Riby, Kassör)

Förslag till hanteringen av intäkter från Julmarknaden och Cykeldagen framöver.  (Bilaga 3)

6. Status uppdatering av arbetsgrupperna:                             (2 min.)

  • Julmarknad;  Marina Tjelving, sammankallande – (Britt-Marie Kronfjäll, Gunilla Johansson)
  • Nattvandring;   Johan Gagner, sammankallande – (Katarina Hjort)
  • Elevantal Sturebyskolan; Helena Ericsson, sammankallande – (Veronica Barkman, Niklas Engelhart, Lisa Englund)
  • Trafikgruppen; Ellen Luijkx, sammankallande – (Marina Tjelving, Karin Johansson, Charlotta Hedvik)
  • Informationsgruppen; Marita Forsberg, sammankallande – (Maria Suchowiak, Marina Tjelving)
  • Cykeldag; Agneta Edin, sammankallande – (Hanna Königslehner, Tina Wigrén, Rania Ekberg, Johan Eriksson)
  • Skolbibliotek; Helena Kettner Rudberg, sammankallande – (Erika Larsson)
  • Status uppdatering övriga frågor     Konstgräsplan

7. Frågan runt & frågor till skolrådet // Rektorn.

8. Bildning av nya klasser vid övergång från åk 3 till åk 4. FF remissinstans för skolan vid stora förändringar på gruppnivå.  Minnesanteckningar från möte med rektorn 8 feb. (Bilaga 4), extra FF-möte 13 feb. (Bilaga 5), möte med rektorn 17 feb. (Bilaga 6), brev åk 3 (bilaga 7), händelseförlopp ombildning klasserna åk 3, åk4. (Bilaga 8 )

 

// Ellen Luijkx

Bilaga 1;                           Protokoll FF-möte 30 jan. 2012

Bilaga 2;                           Minnesanteckningar skolrådsmöte, 3 feb. 2012

Bilaga 3;                           Skolresebidrag

Bilaga 4;                           8-feb.-2012-Minnesanteckningar-Möte-Rekton-FF-ordförande

Bilaga 5;                           13 feb. 2012, Protokoll FF extramöte

Bilaga 6;                     17-feb -2012-Minnesanteckningar-Möte-Rektor 2 FF representanter

Bilaga 7;                           brev åk 3, mars 2012 – ombildning åk 3

Bilaga 8;                           Händelseförlopp ombildning klasserna åk 3, åk 4

Bilaga 9;                           ”Nya rutiner om övergång från åk 3 till åk 4”

Bilaga 10;                         ”Angående nya rutiner kring övergång från åk 3 till åk 4”