Protokoll från FF-möte den 12 september 2018

Nu finns det justerade protokollet från Föräldraforums möte den 12 september att läsa här:
http://ffsturebyskolan.se/wp-content/uploads/2018/09/Protokoll-FF-möte-2018-09-12.pdf