Information om uppföljning av vaccinationer inom skolhälsovården i Stockholms stad

sturebyskolanVaccinationer givna inom det nationella barnvaccinationsprogrammet (vaccinationer som erbjuds alla barn kostnadsfritt) rapporteras enligt lag (proposition 2011/12:123; Ny ordning för nationella vaccinationsprogram) fr.o.m. 1/1 2013 till ett hälsodataregister för Vaccinationer för nationell uppföljning. Denna rapportering är obligatorisk.

Skolhälsovården i Stockholms stad rapporterar vaccinationer via sitt journalsystem PMO och ett informationssystem för vaccinationer SVEVAC.

Vad innebär detta? I SVEVAC lagras uppgifter om de vaccinationer som är obligatoriska att rapportera till hälsodataregistret för Vaccinationer.

Regler och sekretess

Uppgifter i SVEVAC handhas enligt Personuppgiftslagen (PuL) och enligt sjukvårdens regler för sekretess. Registrerade uppgifter kommer att sparas under den vaccinerades livstid. Du har rätt att se vilka uppgifter som registrerats

Sammanhållna vaccinationsuppgifter

SVEVAC stöds av Patientdatalagen (2008:355).

För att tillgodose den enskildas och vårdens behov av tillgång till uppgifter om tidigare vaccinationer kommer vaccinationsuppgifter som registrerats i SVEVAC att kunna vara tillgängliga för de vårdenheter runt om i Sverige som är anslutna till systemet. Den vaccinerade (vuxna och äldre barn) har alltid möjlighet att spärra åtkomsten för andra vårdenheter till en specifik eller alla vaccinationsuppgifter. Meddela den sköterska eller läkare som skall utföra vaccinationen om du önskar spärra en vaccinationsuppgift.

Hälsning från skolsköterskan