Information till vårdnadshavare med barn vid Sturebyskolan

Föregående vecka uppmärksammade media om att en flicka inte kom till skolan och där skolan inte hade informerat vårdnadshavare. Stadsdirektören i Stockholms stad har därför uppmanat stadens skolor att säkerställa skolans rutiner gällande närvarorapportering samt även uppmanat skolan att ”hellre fråga föräldrar en gång för mycket än en gång för lite”.
Med anledning av ovanstående information har Sturebyskolan sett över sina rutiner. Skolans rutiner bifogas i veckobrevet och skolledningen vädjar till er att noggrant läsa igenom informationen.
Fr.o.m. årsskiftet kommer skolans rutiner att uppdateras ytterligare, se information Meddelande om ogiltig frånvaro. Det är viktigt att bifogad blankett Vårdnadshavares kontaktuppgifter fylls i och lämnas till respektive mentor senast den 30 november.

Med vänlig hälsning
Elisabeth Meckbach t.f. rektor

Information till vårdnadshavare med barn vid Sturebyskolan