Lärare utsätts för hot och våld

I Stockholm uppger nästan en av tio bland skolpersonalen att de hotats och utsatts våld i skolan i hög grad under det senaste året. När läraren Paul fick näsan knäckt …

Lärares tidsanvändning kartlagd

En tredjedel av grundskollärarnas arbetstid används till att undervisa eleverna. En tiondel till att bedöma och dokumentera elevernas utveckling och lika mycket till planering av undervisningen.