Lärares tidsanvändning kartlagd

logoSkolverket

En tredjedel av grundskollärarnas arbetstid används till att undervisa eleverna. En tiondel till att bedöma och dokumentera elevernas utveckling och lika mycket till planering av undervisningen. Viktiga slutsatser i Skolverkets rapport ”Lärarnas yrkesvardag” är att det är angeläget att lärare får förutsättningar att arbeta tillsammans men också att planera och dokumentera sin undervisning.

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2013/larares-tidsanvandning-kartlagd-1.196571