Trängre klasser priset för höjda lärarlöner

dn-logoLärarnas senaste lönelyft välkomnades. Men det har visat sig ha ett lika oväntat som oönskat pris i Stor-Stockholm: Större klasser och mer undervisningstid. ”Det pekar på ett grundproblem i systemet”, säger Ragnar Sjölander på Lärarnas riksförbund.

När lärarnas nya löner blev klara i höstas gladdes många åt att lyftet blev större än på länge: 4,2 procent förra året och ett ”märke” på industrins nivå de kommande åren, vilket av facket tolkas som en lägstanivå.

Men löneökningarna ska finansieras också. Lönerna står för ungefär hälften av skolornas budget.

http://www.dn.se/sthlm/samre-kvalitet-priset-for-hojda-lararloner