Viktigt hitta glutenintolerans tidigt

En ny svensk studie pekar på vikten av att inte låta människor med glutenintolerans, celiaki, gå omkring med en oupptäckt överkänslighet. Tidig upptäckt och övergång till glutenfri kost kan förhindra skador på tarmsystemet.