Viktigt hitta glutenintolerans tidigt

En ny svensk studie pekar på vikten av att inte låta människor med glutenintolerans, celiaki, gå omkring med en oupptäckt överkänslighet. Tidig upptäckt och övergång till glutenfri kost kan förhindra skador på tarmsystemet.

Celiaki innebär att man är överkänslig mot proteinet gluten som finns i vete, råg och korn.

Det uppstår en inflammation i tunntarmen och det så kallade tarmluddet förstörs så att upptaget av energi och näringsämnen från tarmen försämras. Detta leder till att barnet utvecklar olika bristsymtom. Tydligast visar det sig hos de minsta barnen, som växer dåligt.

I dag uppskattas ungefär en procent av den västerländska befolkningen ha celiaki. Hos barn insjuknar ungefär ett barn av 200. Det är inte klart huruvida de som får diagnosen i vuxen ålder haft sjukdomen i ”latent” form ända sedan barndomen.

De svenska forskarna visar nu att personer med glutenintolerans löper en något ökad risk att dö i förtid, vilket bl a tros bero på att sjukdomen orsakar kronisk inflammation på tarmsystemet och näringsbrist. Om celiaki upptäcks i god tid kan matsmältningssystemet undgå större skador.

Studien är publicerad i JAMA, Journal of the American Medical Association.

viaViktigt hitta glutenintolerans tidigt – Trygg-Hansa.