Information om arbeten på Bastuhagsvägen

Exploateringskontoret informerar om kommande byggarbeten

Under sommarlovet 2012 kommer en del av Bastuhagsvägen att stängas av för att bygga en ny gång- och cykelväg och för att genomföra ledningsarbeten. Vägen stängs av för att byggperioden ska bli så kort som möjligt och för att störa skolas normala verksamhet så litet som möjligt.

Läs hela informationsbrevet;   info byggarbeten Bastuhagsvägen