Protokoll & bilagor FF möte 21 maj 2012

Hej,

Bifogat hittar ni protokollet och bilagor från läsårets sista FF-möte, måndagen 21 maj.

Bilagan ”Valberedning” innehåller en sammanställning över vilka styrelsemedlemmar vill sätta kvar och vilka inte. Är du möjligen instresserad av att vara mera aktivt i ditt FF-arbeta? Titta gärna i sammanställningen och anmäl ditt intresse till en styrelse post.

Protokoll FF 21 maj 2012

Närvaro FF möte 21 maj 2012 (2)

Informationsbrev till elever och medarbetare ang ledord och slogan 2012-05-09

info byggarbeten Bastuhagsvägen

Valberedning