Agenda nästa FF-möte

AGENDA 28 sep kl 18.30

Plats: OBS fysiskt på skolan, återkommer med exakt plats.

1. Val av sekreterare

2. Info rektor, Jonas Åkesson

3. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor

4. Ekonomi

  1. Redogörelse för föräldraforum avseende förfallna pengar från julmarknad och cykeldagen

5. Övriga frågor

a. Julmarknad

b. NPF-grupp

6. Kommande möte