Författare: Helena Olsson

AGENDA 28 sep kl 18.30 Plats: OBS fysiskt på skolan, återkommer med exakt plats. 1. Val av sekreterare 2. Info rektor, Jonas Åkesson 3. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor 4. Ekonomi Redogörelse för föräldraforum avseende förfallna pengar …

Agenda nästa FF-möte Read More »

Här hittar du protokollet från senaste Föräldraforum här Protokoll FF-möte 20220601

Nu finns det justerade protokollet från senaste FF-mötet här Protokoll FF-möte 20220420