Protokoll från FF-möte 20 april

Nu finns det justerade protokollet från senaste FF-mötet här

Protokoll FF-möte 20220420