Årsmöte 2021 – dokument

Tisdagen den 23 februari kl 18.00 håller Föräldraforum årsmöte kombinerat med ordinarie FF-möte. Detta möte sker via Teams och alla klassrepresentanter bjuds in via mejl. Observera att mötet startar redan kl 18.00, alltså en halvtimme tidigare än vanligt.

Alla dokument inför årsmötet finns att läsa här:

1. Dagordning
2. Verksamhetsberättelse 2020
3. Resultaträkning 2020
4. Balansräkning 2020
5. Revisionsberättelse 2020
6. Ändring av stadgar §7
7. Verksamhetsplan 2021