Digitalt FF-möte på onsdag 9/12 kl 18.30

Mötet hålls via Microsoft Teams. Vill ni vara med mejlar ni FF:s ordförande Helena Olsson för att få en länk till mötet.
Adressen är ordforande@ffsturebyskolan.se.

Dagordning digitalt FF-möte 2020-12-09 18:30

 1. Val av sekreterare
 2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Information från rektorn.
  1. Corona och anpassningar i verksamhet
  2. Ordning och arbetsro
  3. Skolmaten
  4. Julavslutning
  5. Sammanfattning höstterminen
 4. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
 5. Fokusområden
  1. Cykeldag & Julmarknad
  2. Kvällsvandring
  3. Skutan
  4. Skolråd samt frågor till och från skolrådet
 6. Övriga frågor
 7. Kommande möten, vårterminen 2020