Nästa FF-möte 7/5

Nästa FF-möte är torsdagen den 7/5 kl 18.30.

Mötet sker digitalt i form av frågor & svar med rektorn.

Av praktiska skäl kommer endast FF:s klassrepresentanter bjudas in.

Protokoll från mötet kommer som vanligt att läggas ut på hemsidan.