Kallelse till årsmöte i Sturebyskolans Föräldraforum

Sturebyskolans Föräldraforum kommer att hålla sitt årsmöte tisdagen den 24 oktober 2017 kl 18:30. Som vanligt håller vi till i personalrummet vid aulan.

Dagordningen hittar du här: FF-Dagordning-Årsmöte-2017

Under helgen kommer övriga årsmöteshandlingar dyka upp under Dokument 17/18 här till höger.

Alla är välkomna!