Läsårets kvällsvandring

Nu finns årets schema för kvällsvandringen att läsa här:

https://ffsturebyskolan.se/aktuella-arbetsgrupper/kvallsvandringar/kvallsvandrarschemat-ht2017-vt2018/