Rödan-gruppen

Bakgrund: ”Rödan” är en ny byggnad som ersätter ”Vitan” som undervisningslokaler för 4or. Eftersom det är helt nya lokaler, finns det en del rutiner som föräldrar tror skulle kunna förbättras. Gruppen har efterhand tagit ett något större grepp och försöker identifiera förbättringspotential generellt i övergången från låg- till mellan-stadium, framförallt i att ge en mjukare övergång mellan lågstadium och mellanstadium för eleverna.

Syfte/mål: Att hjälpa skolan att identifiera förbättringspotential och att ge konstruktiva förslag på lösningar.

Aktiviteter:
• Samla information från föräldrar och elever
• Dialog med mellanstadie rektor och berörda mentorer

Sammankallande: Ellen Luijkx