Rektorsbrev mars 2016

sturebyskolanDen här veckan är barnen tillbaka i skolan utvilade och stärkta av ledighet! Nu är det dags att ta sig an skolarbetet igen. Den kommande perioden innefattar nationella prov för vissa klasser. Eleverna börjar få återkoppling på arbeten och examinationer som på börjats under terminen. Samtidiget som ni som vårdnadshavare efter genomförda utvecklingssamtal har större förmåga att stötta era barn i skolarbetet så måste vi alla tänka på att inte lägga för mycket press på barnen. Höga ambitioner och hårt skolarbetet måste gå hand i hand med motion, sömn- och fritidssysslor. Barnen i förskoleklass upplever sin första vårtermin i skolan. I åk 6 har man precis fått betyg för första gången och i åk 9 är det bara slutspurten kvar innan grundskolan är över. Vi har mycket framför oss de kommande månaderna!

PRAO i åk 8

Det har varit mycket diskussion kring den praktiska arbetslivsorienteringen på högstadiet. Utgångspunkten är att Rektor personligen står som ansvarig för samtliga PRAO-platsers skaderisksituation (120 i det här fallet). Detta har gjort att många skolor valt att inte genomföra PRAO. På Sturebyskolan väljer vi att gå en annan väg. Vi kommer att genomföra arbetslivsorinterande dagar i slutet av terminen för åk 8.

Dessa kommer att innefatta:

  • Projektarbeten i grupper riktade mot arbetsplatser
  • Studiebesök
  • Föreläsare från olika yrkeskategorier
  • Gymnasieinformation
  • Dagarna planeras av skolledning samt Studie och yrkesvägledare. Ytterligare info går ut till elever i åk 8.
  • Skapande skola

Vi kommer som vanligt att inom ramen för skapande skola genomföra ett teaterprojekt och tittar för närvarande på olika scener för framförandet. Nytt för i år är att ett par av våra nyanlända elever deltar i projektet vilket är fantastiskt roligt!

Förstärkning rastaktiviteter

Inom ramen för lågstadiesatsningen kommer vi i mars månad att anställa en skolvärd med uppdraget att arbeta med rastaktiviteter. Detta för att ta steget mot högre vuxennärvaro och mer varierande- och aktiva raster för våra barn.

Skolvalet

Skolvalstjänsten stängde den 15-januari och information om plats i förskoleklass och andra årskurser kommer att gå ut den 18-mars. Det är även i år väldigt många som vill få en plats på Sturebyskolan. Vi gör allt vi kan för att bereda plats åt så många som möjligt.

Tillgänglighetsanpassningar av Sturebyskolan

Med start vecka 12 kommer Sturebyskolan att påbörja lokalanpassningar i befintliga lokaler för att göra dem mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Detta som ett led i Stockholms stads övergripande anpassning av samma slag. Arbetet utför av SIABs entreprenörer som är vana vid att arbeta med skollokaler under pågående verksamhet. Jag har träffat dem i ett inledande planeringsmöte och skolledningen kommer vara informerad om byggprocesen. Arbetet väntas pågå i tio veckor. Sturebyskolan är redan anpassad i hög utsträckning så det är inte några övergripande förändringar. Exempel på anpassningar som kommer att genomföras är att anlägga ledstråk och anpassa trappor och ledstänger för synskadade, hela ljushallen utrustas med hörslinga, ramper och dörröppnare för vissa byggnader, nya tillgängliga orienteringsskyltar, hissar och toaletter anpassas mm. Detta är alltså anpassningar av befintliga lokaler och inte nybyggnation av något slag.

Lokalfråga framåt

Kring lokaler kan jag informera om att vi landat i beslutet att inte öka antalet paralleller på Sturebyskolans högstadium under kommande läsår (16/17) utan fortsätter med det antal klasser som vi haft hittills. En utökning på högstadiet sker först efter en mer övergripande översyn ombyggnation av skolan vilket ligger längre fram i tiden. Mer information om paviljongsetablering och vitan kommer framöver.

Föräldraforum

Jag har de senaste veckorna träffat representanter från föräldraforum och diskuterade lokalfrågor i dag och framåt. Detta är ett mycket bra stöd för mig i arbetet med dessa processer. Jag har även träffat en grupp inom föräldraforum som vill starta upp ett arbete kring våra nyanlända elever. En mycket positivt projekt  som jag tror kommer falla väl ut. Mer information om detta kommer framöver.

Information från föräldraforum:

Hjärtligt välkomna på föräldraforums möte den 15 mars 2016 kl 18:30. Som vanligt ses vi i personalrummet vid aulan.

Agendan hittar du här: https://ffsturebyskolan.se/om/tid-for-nasta-mote/

Alla är välkomna!

Vi passar också på att påminna om nattvandringen. Kolla upp när det är dags för din klass:https://ffsturebyskolan.se/aktuella-arbetsgrupper/nattvandringar/nattvand…

I flera klasser saknas det föräldraforumsrepresentanter. Det är ju synd eftersom ni går miste om mycket intressant information och möjlighet att påverka. Du kan anmäla dig som representant här:
https://ffsturebyskolan.se/om/representanter-i-foraldraforum/

Hälsningar
Sturebyskolans Föräldraforum