Kommande möten

Möten för läsåret 2020/2021:

FF-möte onsdagen 24 maj kl 18.30

Mötet är digitalt och kommer att hållas via Teams.

Välkomna!