Lyckat klassrumskoncept kan stoppas

Med hemklassrummen har Sturebyskolan i Stockholm kunnat motverka mobbning och skapa ett väl fungerande stöd för elever med särskilda behov. Men nu kan skolan tvingas överge konceptet.

Grundskolelever på Sturebyskolan i Stockholm har de senaste åren haft sin hemvist i tillfälliga baracker, till följd av en situation med undermåliga lokaler och platsbrist.

När nu bygglovet för barackerna går ut riskerar de 120 grundskoleleverna att tvingas flytta till huvudbyggnaden och dela lokaler med högstadieeleverna, efter ett förslag från Stockholms stad.

http://skolvarlden.se/artiklar/lyckat-klassrumskoncept-kan-stoppas