Riva ”Vitan” och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad

Föräldraforum SturebyskolanErsätta befintlig tillfällig Paviljong ”Vitan” med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara överens om.

Vi har fått information om att det tar upp till 4 år innan en ny byggnad kan vara på plats. Därför är ”den enkla lösningen” att inte bygga nytt utan att trycka in 180 elever i befintliga lokaler och att ersätta hemklassrum med skåp i korridorer.

Detta får ofantligt stora konsekvenser för en väl fungerande verksamhet – något som Sturebyskolan och dess föräldraförening belyst via möten och brev till tjänstemän och politiker.

Att det skulle ta långt tid och upp till 4 år är absurt säger vi som är insatta i byggbranschens alla delar– och vi vill därför med denna presentation bidra och visa på ett gott exempel där man med val av metod både kan bygga snyggt, snabbt, energi- och kostnadseffektivt.

Om man tänker nytt och om man vill.

Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad REV 2