Öppet brev till politikerna om lokalfrågan

 

Föräldraforum SturebyskolanDu har tidigare kontaktats av en eller flera representanter i Sturebyskolans Föräldraforum. Vi skriver nu igen eftersom vi vet att det är ett möte i morgon, torsdag i Utbildningsnämnden och hoppas på att vårt ärende då kan komma att diskuteras.

Vi har under flera år ihärdigt uppvaktat Utbildningsförvaltningen gällande Sturebyskolans lokalproblem. Elevantalet växer utan att antalet lokaler ökar, delar av de befintliga lokalerna är dessutom utdömda. Skolan bedriver en framgångsrik och mycket uppmärksammad pedagogisk verksamhet som bland annat bygger på att samtliga klasser har något så pass ovanligt som hemklassrum. Det kan anses vara lokalkrävande men faktum är att dessa rum används upp till 75% av tiden. Vinsten av att ha hemklassrum är uppenbar, särskilt för elever med särskilda behov. Skolan uppskattar att 5-6 elever i varje klass har någon form av funktionsnedsättning som adhd, asperger eller andra typer av koncentrationssvårigheter. Hemklassrummen ger dessa elever en möjlighet att inkluderas i ordinarie undervisning. Av den anledningen anser varken skolledning eller vi föräldrar att skolans lokalproblem kan lösas genom att låta hemklassrummen bli ämnesklassrum.

Idag går skolans åk 4, 150 elever, i en utdömd paviljong som ger elever och personal allergier, astma och andra luftrörsrelaterade åkommor. Vi vill att denna paviljong rivs och ersätts av annan byggnad. Se medföljande ppt-presentation som visar vilken tidsåtgång och vilka kostnader det rör sig om när det gäller att bygga nya lokaler på en skola.

Vi har länge kämpat för att få till en fungerande lösning som gagnar alla elever även på lång sikt. Trots upprepade kontakter med Utbildningsförvaltningen har vi inte sett att det har lett till önskat resultat. Efter kontakt med flera ledamöter i Utbildningsnämnden hänvisas vi alltid tillbaka till förvaltningen. Och där stannar det. Tråkigt att behöva säga det men det är ett faktum. Vi hoppas och tror att det i morgon kan ske en förändring!

Föräldraforum samlar material om de frågor som rör skolans lokaler på vår webbplats:

https://ffsturebyskolan.se/category/aktiviteter/lokalgruppen/

Bästa hälsningar
Föräldraforum Sturebyskolan
/Helena Kettner Rudberg (ordf)

1 svar på ”Öppet brev till politikerna om lokalfrågan

Kommentarer är stängda.